Privacyverklaring suustudio

suustudio, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Susan Klever, eigenaar van suustudio, houdt de gegevens bij van suustudio. Zij is te bereiken via info@suustudio.nl

suustudio verzamelt en verwerkt gegevens die door jou aan haar worden gegeven. Denk hierbij aan je e-mailadres in het mailcontact en je persoonlijke gegevens die je hierbij verstrekt om een afspraak te maken. Omdat je gebruik maakt van haar service ontstaat er een overeenkomst ter uitvoering waarbij zij jouw persoonlijke gegevens ontvangt. Omdat suustudio een persoonlijk product voor je maakt en dit opslaat op haar computer en (als back up) verzamelt zij bij het uitwerken van jouw opdracht de volgende gegevens.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • E-mailadres
  • Andere gegevens die je actief en zelf verstrekt via de mail of telefonisch doorgeeft.

De eigenaar van suustudio verwerkt persoonsgegevens. Zij is ook de enige die bij jouw persoonsgegevens kan. De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde computer. Uiteraard kun je op verzoek je gegevens inzien.

Met welk doel en op basis van welke grondslag suustudio persoonsgegevens verwerkt.
Dit wordt gedaan voor het maken en leveren van haar producten, diensten en adviezen.

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over de stand van zaken en eventuele afspraken te maken.
  • Administratieve afhandeling van de dienstverlening zoals het verzenden van offertes en facturen.
  • suustudio verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
suustudio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wanneer jouw gegevens verzameld worden.
Als je mailt, telefonisch contact met suustudio opneemt of opdracht geeft voor het maken van een ontwerp verzamelt zij jouw gegevens. Tijdens het ontwerpproces van jouw interieur verstuurt zij (soms) digitale concepten per e-mail. Deze concepten zullen nooit naar derden toegaan indien dit niet overlegd is.

Bij direct contact via telefoon of een persoonlijke afspraak.
Hierbij worden gegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Er worden notities gemaakt tijdens een telefoongesprek of tijdens een afspraak. Komen jullie niet tot een opdracht dan worden deze gegevens na uiterlijk 4 maanden vernietigd. Komen jullie wel tot een persoonlijke opdracht bewaart zij deze gegevens voor het geval dat je later nog eens contact met haar opneemt.

Bewaartermijn van alle persoonlijke gegevens.
Persoonlijke gegevens bewaart suustudio uiterlijk 7 jaar. Daarna worden in digitale dossiers persoonlijke gegevens verwijderd en papieren dossiers op gepaste wijze vernietigd. Verder werkt zij met een online boekhoudkundige software (met wachtwoord). Met deze partijen zijn subverwerkers overeenkomsten opgesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaart te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door suustudio en heb  je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, waarover zij beschikt in een computerbestand te sturen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie. Je kunt dit verzoek sturen naar info@suustudio.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Binnen twee weken zal suustudio uiterlijk reageren op jouw verzoek. suustudio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perssonsgegevens/tip-ons.